WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

§ 1 Obszar zastosowania i oferent
§ 2 Zawarcie umowy
§ 3 Koszt wysyłki i opcje dostawy
§ 4 Uszkodzenia podczas transportu
§ 5 Płatność
§ 6 Zachowanie własności
§ 7 Biuro obsługi klienta
§ 8 Instrukcja odstąpienia od umowy
§ 8a Koszty odesłania wynikłe z prawa do odstąpienia
§ 9 Gwarancja
§ 10 Język kontraktowy
§ 11 Ograniczenie odpowiedzialności
§ 12 Poufność danych
§ 13 Postanowienia końcowe

Ogólne warunki umowy (z informacją ustawową)

§ 1 Obszar zastosowania i oferent
Postanowienia ogólne umowy obowiązują przy wszystkich zamówieniach, które konsumenci (§ 13 Niemiecki Kod Cywilny (Bürgerliches Gesetzbuch, „BGB”)) składają przez sklep online Lioncast.com należący do Ströer Products GmbH, Torstr. 49, 10119 Berlin, dyrektor: Wilm Prawitt, Sąd Rejonowy Charlottenburga HRB 114664 (dalej „Lioncast”).
„Klient” to każda osoba, która zawiera transakcję z powodu, który nie może być przypisany jego bądź jej komercyjnej lub niezależnej profesjonalnej działalności.
Obsługa klienta:
E-mail [email protected]
§ 2 Zawarcie umowy
(1) Żadna prezentacja naszych towarów i/lub usług nie oznacza zawarcia wiążącej oferty z naszej strony. Powołując się na § 145 BGB, jedynie zamówienie z Pana/i strony i/lub usługa jest wiążącą ofertą. W przypadku zaakceptowania tej oferty, wyślemy Panu/i potwierdzenie zamówienia w wiadomości e-mail.
(2) Zawiązanie umowy może również wejść w życie w przypadkach: jeśli wybrał/a Pan/i Paypal jako opcję płatności, umowa wejdzie w życie wraz z potwierdzeniem płatności w serwisie.
§ 3 Koszt wysyłki i dostawa
(1) Dostawa poprzez DHL jest możliwa na obszarze Niemiec i Austrii. Za każdą przesyłkę poza Niemcy doliczamy stały koszt 6.90 Euro od zamówienia; na terenie Niemiec przesyłka jest bezpłatna.
(2) Jeżeli w ofercie nie ma innej informacji, czas dostarczenia wynosi od 2 do 3 dni.
(3) Jeśli zamówionych produktów nie ma w magazynie, zobowiązujemy się do niekompletnej wysyłki zamówienia na nasz koszt, w najrozsądniejszym dla Pana/i wymiarze.
(4) Jeśli zamówiony produkt nie jest dostępny z powodu niedostarczenia przez naszych dostawców bez naszej winy, możemy wtedy odstąpić od umowy. W takim wypadku niezwłocznie poinformujemy Pana/ią i, jeśli to możliwe, zasugerujemy wysyłkę porównywalnego produktu. Jeśli nie posiadamy dostępnego porównywalnego produktu, lub jeśli nie zgodzi się Pan/i na jego otrzymanie, dokonamy pełnego zwrotu płatności.
§ 4 Uszkodzenia podczas transportu
(1) Jeśli dostarczony towar posiada widoczne uszkodzenia wynikłe w drodze transportu, proszę niezwłocznie zgłosić wszystkie defekty przewoźnikowi i prosimy o powiadomienie nas o tym jak najszybciej drogą mailową: [email protected]
(2) Brak zgłoszenia zażalenia bądź kontaktu nie ma wpływu na Pan/i prawo gwarancyjne. Jednakże informacja zwrotna pomaga nam w wysuwaniu roszczeń przeciwko przewoźnikowi bądź firmie ubezpieczającej dostawcę.
§ 5 Płatność
(1) Płatność należy wykonać wkrótce po złożeniu zamówienia. Płatność następuje w wybranej przez Pana/ią formie: w przedpłacie, przez PayPal, kartę kredytową lub płatność Amazon.
(2) Jeśli zdecyduje się Pan/i na przedpłatę, prześlemy Panu/i dane do przelewu w potwierdzeniu zamówienia. Kwota zamówienia powinna zostać zaksięgowana na naszym koncie w przeciągu 10 dni.
(3) Jeśli płatność się opóźni, w trakcie opóźnienia kwota do zapłaty powiększy się o odsetki w wysokości 5 punktów procentowych powyżej podstawowej stopy procentowej. Rościmy sobie prawo do udowodnienia i stwierdzenia wyższych strat z powodu opóźnienia.
(4) Panu/i przysługuje prawo do rekompensaty tylko w przypadku, gdy wzajemne roszczenia zostały uznane za prawnie skuteczne przez sąd albo są bezdyskusyjne, lub jeśli uznaliśmy je my.
(5) Pan/i może powołać się na prawo do zachowania, tylko jeśli roszczenia są wynikiem samej umownej relacji.
§ 6 Zachowanie własności
Produkty pozostają naszą własnością do czasu pełnej wpłaty. Jeśli Pan/i płatność opóźni się do powyżej 10 dni, mamy pełne prawo odstąpić od umowy i zachować własność towarów.
§ 7 Biuro obsługi klienta
Nasze biuro obsługi klienta jest dostępne od poniedziałku do piątku pomiędzy 9:00 a 17:00, drogą mailową.
§ 8 Prawo do odstąpienia
Posiada Pan/i prawo do odstąpienia od umowy. W oparciu o zasady i konsekwencje prawne, została stworzona poniższa instrukcja.

§ 8.1 Klient ma prawo do odstąpienia od umowy obowiązujące przez 14 dni.

§ 8.2 Prawo do odstąpienia nie obowiązuje w wypadku dostarczenia nagrania audio, wideo lub oprogramowania, jeśli otworzył/a Pan/i dołączone nośniki pamięci.
§ 8.3 Prosimy o unikanie uszkodzenia lub zanieczyszczenia. Jeśli to możliwe, prosimy o zwrot towarów w oryginalnych opakowaniach, wraz ze wszystkimi akcesoriami i pełną zawartością opakowań. Jeśli jest to potrzebne, prosimy o użycie ochronnego opakowania zewnętrznego. Jeśli Pan/i nie posiada oryginalnego opakowania, prosimy o użycie adekwatnego opakowania aby zapewnić adekwatną ochronę przeciwko uszkodzeniom w transporcie, aby uniknąć roszczeń o rekompensatę uszkodzeń wynikłych przez niewłaściwe opakowanie.
§ 8.4 Prosimy o zwrot towarów z transportem opłaconym w przedpłacie i o zachowanie potwierdzenia wysyłki. Możemy zwrócić koszty przesyłki z góry, jeśli Pan/i nie chce ponosić tych kosztów samodzielnie.
§ 8.5 Prosimy o zwrócenie uwagi na to, że warunki opisane w punktach od 8.3 do 8.5 nie są niezbędne do efektywnego zastosowania prawa do odstąpienia od umowy.
§ 9 Gwarancja
Gwarancja podlega przepisom ustawowym.
§ 10 Język kontraktowy
Językiem używanym przy zawieraniu umowy jest niemiecki lub angielski.
§ 11 Ograniczenie odpowiedzialności
(1)Powinniśmy być odpowiedzialni za celowe działania i rażące zaniedbania. Ponadto, powinniśmy być odpowiedzialni za zaniedbanie obowiązków, których wypełnienie jest warunkiem niezbędnym, pozwalającym na prawidłowe spełnienie warunków umowy, a których naruszenie zagraża osiągnięciu celu kontraktu od którego przestrzegania klient jest zazwyczaj uzależniony. Jeśli jednak tak się stanie, powinniśmy być odpowiedzialni jedynie za uszkodzenia możliwe do przewidzenia, które są typowe dla umów. Nie powinniśmy być odpowiedzialni za nieznaczne zaniedbania obowiązków inne od tych wymienionych powyżej.
Powyższe wyjątki od odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadkach uszkodzenia ciała i utraty zdrowia lub życia. Odpowiedzialność objęta prawem odpowiedzialności za jakość towaru pozostaje niezmienna.
(2) Zgodnie z obecnym stanem technologii nie możemy zagwarantować niezakłóconego kontaktu drogą internetową bez żadnych błędów bądź/i dostępności o każdej porze. W związku z tym, nie bierzemy odpowiedzialności za ciągłą i nieprzerwaną dostępność naszego systemu transakcji online
§ 12 Ochrona danych
(1) Zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy wszystkie dane personalne udostępnione przez Pana/ią zgodnie z warunkami niemieckiego prawa ochrony danych.
(2) Zgodnie z zasadami ochrony danych na naszej stronie internetowej, omawiamy poszczególne warunki pod zakładką „Data Protection [„Ochrona Danych”]”.
§ 13 Postanowienia końcowe
(1) Każda poprawka bądź suplement warunków świadczenia umowy musi zostać zapisana. To również obowiązuje przy unieważnieniu tego wymogu zapisu.
(2) Prawo Federalnej Republiki Niemiec powinno być zastosowane do wykluczenia prawa sprzedaży ONZ.
(3) Językiem używanym przy zawieraniu umowy jest niemiecki.
(4) Jeśli któreś z postanowień warunków świadczenia umowy są nieprawomocne, umowa powinna zostać zachowana przez obowiązujące pozostałe elementy. Odpowiednie przepisy ustawowe powinny obowiązywać w miejscu nieprawomocnych warunków. Przepisy te powinny wypełniać luki w postanowieniach.

Często zadawane pytania

Jak działa koszyk na zakupy?
Może Pan/i zarezerwować produkty bez zobowiązania poprzez kliknięcie przycisku [Add to shopping cart [Dodaj do koszyka]].
Może Pan/i przeglądać swój koszyk w każdym momencie poprzez kliknięcie
[Shopping cart[Koszyk]] i, jeśli to konieczne, usunąć produkty z koszyka przez zaznaczenie [Remove [Usuń]] i kliknięcie przycisku [Update [Odśwież]].
Jeśli chce Pan/i zakupić produkty znajdujące się w koszyku, należy kliknąć przycisk [Checkout [Do kasy]].
Czy muszę się zarejestrować?
Po wybraniu produktów zostanie Pan/i poproszony/a o wpisanie danych. Wymagane informacje są oznaczone *.
Będzie miał/a Pan/i wybór założenia konta i w przyszłości zamawiania produktów po wprowadzeniu nazwy użytkownika i hasła, bez potrzeby ponownego wpisywania adresu i danych.
Kiedy moje zamówienie będzie wiążące?
Może Pan/i przejrzeć wybrane produkty na stronie zamówienia. Należy kliknąć [Order [Zamów]] aby podsumować zamówienie.
Transakcja może być anulowana w dowolnym momencie poprzez zamknięcie okna przeglądarki.
Może Pan/i znaleźć dalsze informacje (na przykład dotyczące poprawek) na oddzielnych podstronach.
Czy treść umowy jest zapisywana?
Zapiszemy treść umowy. Dane zamówienia i warunki świadczenia usług zostaną wysłane Panu/i na adres e-mail.