ODSTĄPIENIE

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy obowiązujące przez 14 dni.

Instrukcja odstąpienia od umowy
Prawo odstąpienia
Ma Pan/i prawo do odstąpienia od umowy w przeciągu 14 dni, bez podania powodu.
Okres unieważnienia wynosi czternaście dni od daty w której Pan/i lub wyznaczona osoba postronna (którą nie jest przewoźnik) wszedł/weszła w posiadanie lub weźmie w posiadanie towary.
Aby powołać się na prawo do odstąpienia od umowy, musi Pan/i poinformować nas (Ströer Products GmbH, Lise-Meitner-Str. 39-41, 10589 Berlin, e-mail: [email protected]) o swojej decyzji unieważnienia umowy poprzez wyraźną deklarację (taką jak list wysłany drogą pocztową, fax lub e-mail).
Aby odstąpienie zawierało się w okresie unieważnienia, powinien/nna Pan/i wysłać powiadomienie o wykorzystaniu prawa do odstąpienia przed wygaśnięciem tego okresu.
Konsekwencje odstąpienia od umowy
Jeśli Pan/i unieważni umowę, zobowiązujemy się zwrócić Panu/i wszystkie koszty, które otrzymaliśmy od Pana/i, włączając to koszt wysyłki (z wyjątkiem dodatkowych opłat wynikłych z wyboru innej opcji dostawy niż polecana standardowa forma wysyłki którą oferujemy), jak najszybciej i nie później niż w przeciągu czternastu dni od daty, w której otrzymaliśmy Pan/i zawiadomienie o odstąpieniu od umowy. Do dokonania zwrotu użyjemy tej samej formy płatności jak w początkowej transakcji, chyba że zakomunikuje nam Pan/i inną preferencję; w żadnym wypadku nie ponosi Pan/i kosztów dodatkowych zwrotu pieniędzy. Możemy odmówić zwrotu kosztów do czasu otrzymania towarów z powrotem, lub do momentu dostarczenia dowodu odesłania produktów, w zależności co wydarzy się najpierw.
Pan/i musi niezwłocznie odesłać lub dostarczyć nam towary, nie przekraczając czternastu dni od daty w której Pan/i poinformował/a nas o odstąpieniu od umowy. Czas rozwiązania liczy się, jeśli wyśle Pan/i produkty przed upłynięciem okresu czternastu dni. Ponosi Pan/i koszt odesłania towarów. Pan/i jest odpowiedzialny/a za zmniejszenie wartości produktów, tylko jeśli wartość została zmniejszona przez użytkowanie dóbr, które nie jest wymagane do sprawdzenia stanu, cech i funkcjonowania sprzętu.
Koniec instrukcji odstąpienia od umowy

§ 1 Prawo do odstąpienia nie obowiązuje w wypadku dostarczenia nagrania audio, wideo lub oprogramowania, jeśli otworzył/a Pan/i dołączone nośniki pamięci.
§ 2 Prosimy o unikanie uszkodzenia lub zanieczyszczenia. Jeśli to możliwe, prosimy o zwrot towarów w oryginalnych opakowaniach, wraz ze wszystkimi akcesoriami i pełną zawartością opakowań. Jeśli jest to potrzebne, prosimy o użycie ochronnego opakowania zewnętrznego. Jeśli Pan/i nie posiada oryginalnego opakowania, prosimy o użycie adekwatnego opakowania aby zapewnić adekwatną ochronę przeciwko uszkodzeniom w transporcie, aby uniknąć roszczeń o rekompensatę uszkodzeń wynikłych przez niewłaściwe opakowanie.
§ 3 Prosimy o zwrot towarów z transportem opłaconym w przedpłacie i o zachowanie potwierdzenia wysyłki. Możemy zwrócić koszty przesyłki z góry, jeśli Pan/i nie chce ponosić tych kosztów samodzielnie.
§ 4 Prosimy o zwrócenie uwagi na to, że warunki opisane w punktach od 8.3 do 8.5 nie są niezbędne do efektywnego zastosowania prawa do odstąpienia od umowy.
§ 5 Zwrot kosztów przesyłki w oparciu o prawo do odstąpienia
Jeśli wykorzysta Pan/i ustawowe prawo do odstąpienia od umowy (zobacz prawo do odstąpienia), musi Pan/i ponieść koszt przesyłki zwrotnej, jeśli dostarczone towary pokrywają się z zamówionymi towarami i jeśli cena zamówionych dóbr nie przekracza wartości 40.00 Euro, lub w wypadku wyższej ceny przedmiotu w czasie odstąpienia, jeśli Pan/i nie wpłacił/a jeszcze świadczenia albo umownie zgodził/a się na częściową opłatę.
W innych wypadkach przesyłka zwrotna jest bezpłatna.